Eet smakelijk: De beste bakpannen voor alle (ja, alle) bakdromen

Eigendom van de site; Akkoord met de algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 10 / 19 / 2023

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op de website van Fat Daddio op fatdaddios.com, buildbakerytough.com en alle bijbehorende sites die aan fatdaddios.com zijn gekoppeld door Fat Daddio's, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, inclusief Fat Daddio's sites over de hele wereld (gezamenlijk de “Site”). De Site is eigendom van Global Ultimates, LLC (“Fat Daddio's”) en haar licentiegevers. Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze 'Service' en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hiernaar verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

DOOR DE SITE TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

Fat Daddio's behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Zolang u zich aan deze algemene voorwaarden houdt, verleent Fat Daddio's u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de site te betreden en te gebruiken.

Uw gebruik van de site

U stemt ermee in dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Fat Daddio, of systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site of met die van Fat Daddio.

U stemt ermee in om geen enkel middel, software of routine te gebruiken om in te grijpen of te interfereren met de goede werking van de Site of enige transactie die op de Site te proberen, of met een andere persoon gebruik van de Site.

U mag geen kopteksten vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van een bericht of verzending die u naar Fat Daddio's stuurt op of via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, te verhullen. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u voordoen als een ander individu of entiteit.

U mag de site of enige inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze algemene voorwaarden, of om te verzoeken om de uitvoering of distributie van illegale activiteiten, illegale of slecht smakende door gebruikers gegenereerde inhoud, kwaadwillige aanvallen of andere activiteiten die inbreuk maakt op de rechten van Fat Daddio's of anderen.

Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of gedurende het gebruik van de Dienst, de wetten van jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).

Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook Service aan iemand te weigeren.

Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

Content

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode (gezamenlijk "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, " uiterlijk en gevoel” en opstelling van dergelijke Inhoud op de Site is eigendom van, wordt gecontroleerd door of is in licentie gegeven door of aan Fat Daddio's, en wordt beschermd door wetten op het gebied van uiterlijkheden, auteursrechten, octrooien en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten .

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fat Daddio.

U mag informatie over de producten en diensten van Fat Daddio gebruiken (zoals gegevensbladen, catalogi, bronnen en gelijksoortig drukwerk) die met opzet beschikbaar zijn gesteld door Fat Daddio's om te downloaden van de Site, op voorwaarde dat u (1) geen eigendomskennisgeving verwijdert in alle kopieën van dergelijke documenten, (2) gebruik dergelijke informatie alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden en kopieer of plaats dergelijke informatie niet op een netwerkcomputer of zend deze uit in geen enkel medium zonder uitdrukkelijke toestemming, (3) breng geen wijzigingen aan op dergelijke informatie, en (4) geen aanvullende verklaringen of garanties afgeven met betrekking tot dergelijke documenten.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of als de enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

Wijzigingen aan de Dienst en Prijzen

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

Producten of Diensten

Bepaalde producten of Diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons restitutiebeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computer monitor accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, Diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Door op “Accepteren” te klikken of door te gaan met surfen op de site, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en om u af te melden voor cookies, gaat u naar onze: PRIVACYBELEID.

Privacy

Het privacybeleid van Fat Daddio is van toepassing op het gebruik van deze site, en de voorwaarden ervan worden door deze verwijzing onderdeel van deze algemene voorwaarden: PRIVACYBELEID. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn door de Site te gebruiken. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar de Site stuurt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde verzending (bijvoorbeeld creditcardgegevens) is gecodeerd.

Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kunt u ons: TERUGBETALINGSBELEID raadplegen.

Optionele hulpmiddelen

Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe Services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of Services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Links van derden en naar de Fat Daddio-site

Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (“Gelinkte Sites”). Deze gelinkte sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Dergelijke gelinkte sites staan ​​niet onder de controle van Fat Daddio, en Fat Daddio's is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke gelinkte sites niet, met inbegrip van informatie of materiaal op dergelijke gelinkte sites. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw interactie met deze Gelinkte Sites.

Bepaalde inhoud, producten en Services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of Diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Gebruikerscommentaar, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anders (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden van Onderhoud.

Schending van deze voorwaarden

Fat Daddio's kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) vrijgeven als we vaststellen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengen aan of interfereren met (opzettelijk of onopzettelijk) de rechten of eigendommen van Fat Daddio, of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van de Site, inclusief de klanten van Fat Daddio. Fat Daddio's behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven die Fat Daddio's nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken. Fat Daddio's kan uw informatie ook vrijgeven wanneer Fat Daddio's vaststelt dat toepasselijke wetgeving een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

Als Fat Daddio's juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze Algemene voorwaarden, heeft Fat Daddio's het recht om van u terug te vorderen en stemt u ermee in om alle redelijke advocaatkosten en kosten van een dergelijke actie te betalen, in bovenop alle andere vrijstellingen die aan Fat Daddio's zijn verleend. U stemt ermee in dat Fat Daddio's niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid, dat hier kan worden bekeken: PRIVACYBELEID

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Erkenning en informatie

verboden gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c ) aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) te schenden of ons intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om, mishandeling, belediging treiteren , kwaad, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of zenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor elke obscene of immorele doeleinden, of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Service of gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

Afwijzing van garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en Services die via de Service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Fat Daddio's, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of vervolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of producten die via de Dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Fat Daddio's en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is bepaald te zijn onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbaar deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden dienst, wordt deze vaststelling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige resterende bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt.

Als in onze enige oordeel het is u niet gelukt, of we vermoeden dat het is u niet gelukt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wij kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan).

Volledige overeenkomst

Het mislukking bij ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te dwingen zal geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

Wijzigingen in de servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of te vervangen een deel van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Ondergetekende gaat akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

Contact informatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@fatdaddios.com.
Onze contactgegevens staan ​​hieronder vermeld:

Global Ultimates, LLC dba Fat Daddio's
info@fatdaddios.com
Postbus 30175 Spokane, WA 99223, VS
Gratis: 866.418.9001
Telefoon: 509.252.9001

Auteursrecht © 2006-

Global Ultimates, LLC dba “Fat Daddio's”. Alle rechten voorbehouden.

Pin It op Pinterest